Ingress, förord  1 Innehållsförteckning  2 Utrustning 1944-1970  3 Lindömetoden (OD-metoden)  4 Undervattensprängning  5 Historik, Bergborrning  6 Kontroll av borrprecision  7 Schaktdrivning  8 Bergrum  9 Utrustning för laddning  10 Sprängämnen, Tändmedel  11 Utrustning för lastning & transport  12 Fullortsborrning  13 Fräsande bergbrytning  14 ERfarenhet av projekt  15 Geologi  16 Förstärknngsarbete (X)  17 Utveckling vid gruvor  18 Utveckling vid bergmaterialindustrin  19 Utveckling vid stenindustrin (X)  20 Utveckling vid kalkstensbrytning (X)  21 Kalkylering datasystem  22 Export sprängteknik  23 Resumé BK deltagande & Historia  24 Standardarbetet   25 Ventilaion  26 Kökort för syneförrättare  27 Utbildning på bergområdet  28 Skador, rättsfall, artickel ur BIN  29 Juridik, försäkringar  30 Morgondagens utveckling   31 Sammanfattning  32
Kapitel 2 -  Innehållsförteckning
Förord till program och författare
I nedanstående översiktsprogram för hemsidan presenteras författarna och de preliminära kapitelrubrikerna med tidsplan. Samtliga författare har lång erfarenhet från sina respektive teknikområden. De kommer att försöka presentera dem på ett så personligt och levande sätt, till viss del i memoarform således. Förutom att deras egna livsverk på så sätt bevaras till eftervärlden, bör artiklarna bli en inspirationskälla för dagens aktiva inom bergområdet och stimulera till fortsatt utvecklingsarbete.

De läsare, som efterhand kan komplettera materialet, är mycket välkomna att göra så.
Kap. Rubriker Författare Införd Anmärkning
1 Ingress, förrord Henry Sandström Apr-99
2 Innehållsförteckning Henry Sandström 1999
3 Utrustning 1944-1970 Henry Sandström 1999
4 Lindömetoden (OD), Utrustning Olle Bännmark / Henry Sandström 1999 f.d Skanska
5 Undervattensprängning Kjell Helgesson 1999 f.d Skanska
6 Historik, bergborrbubg Gunnar Nord 2004 Atlas Copco AB
7 Kontroll av borrprecision Konstantin Spinos /
Carl Johan Söderberg
1999 Skanska
8 Schaktdrivning Henry Sandström 1999  
9 Bergrum Henry Sandström
Nils Olof Karlsso
1999
f.d. SPL
10 Utrustning för laddning Henry Sandström 1999  
11 Sprängämnen, Tändmedel Stig O Olofsson 1999 f.d. Nitro Nobel
12 Utrustning för lastning & transport Henry Sandström 1999  
13 Fullortsborrning Henry Sandström 1999  
14 Fräsande bergbrytning Henry Sandström 1999  
15 Erfarenhet av projekt
Södra Länken
Henry Sandström /
K A Fredin
1999
2005

f.d. Schakt & spr.
16 Geologo Jüri Martina /
Peder Knape
2009 f.d. Vattenfall
17 Förstärkningsarbete Åke Hansson 2005 Banverket
18 Utveckling vid gruvor S Gunnar Bergdahl 2004 f.d. BK Gruvföreningen
19 Utveckling vid bergmaterialindustrin Jan Bida / Per Murén 2005 SBMI
20 Utveckling vid stenindustrin Vakant    
21 Utveckling vid kalkstensbrytning Vakant    
22 Kalkylering datasystem Magnus Björkman 2004 Skanska
23 Export av sprängteknik Olle Bännmark 1999 f.d. Skanska
24 Resumé från BK-deltagande & historia Henry Sandström 2002  
25 Standardarbetet Henry Sandström 2004  
26 Ventilation Henrik Ringertz 2009  
27 Körkort för syneförrättare Henry Sandström 2003  
28 Utbildning på bergområdet Michael Hermansson 2005 Bergutbildarna
29 Skador, rättsfall, artikel ur BIN Henry Sandström    
30 Juridik, försökringar Jon Nyberg   f.d. Länsförsäkringar
31 Morgondagens utveckling Stig Olofsson    
32 Sammanfattning Henry Sandströn    
         
         
(x)= Under konstruktion